Kwaliteit

Sinds enkele jaren heeft ons bedrijf de GMP-certificering. Hieronder een korte uitleg over deze certificering.

GMP+
Sinds januari 2006 is de Diervoederhygieneverordening (Vo. (EG) Nr. 183/2005) van kracht. Om te kunnen voldoen aan de wet biedt deze Verordening aan diervoederbedrijven de mogelijkheid een zogeheten Gids voor goede praktijken toe te passen. Die gids staat ook wel bekend als hygiënecode. Door het werken met een goedgekeurde hygiënecode kan de controle van de Voedsel- en Warenautoriteit (VWA) op de bedrijven vlotter en efficiënter plaatsvinden. Met het van kracht worden van de Diervoederhygiëneverordening (DHV) is het toepassen van de HACCP-principes algemeen vereist voor alle diervoederbedrijven. De DHV biedt deze bedrijven de mogelijkheid om te voldoen aan de voorwaarden door het toepassen van een hygiënecode. Een dergelijke code kan voor een sector worden ingediend. De overheid beoordeelt deze vervolgens en keurt het al dan niet goed. De goedkeuring kan zowel op nationaal niveau als op Europees niveau plaatsvinden.

Nederlandse hygiënecodes
Bedrijven kunnen werken volgens een goedgekeurde hygiënecode of volgens het GMP+ FSA schema (Feed Safety Assurance scheme). Het GMP+ FSA schema bevat al alle elementen voor een hygiënecode. Via een kruisverwijzingstabel GMP+ / hygiënecode is inzichtelijk te maken welke voorschiften uit de hygiënecode op welke plaats in de GMP+ -standaarden zijn opgenomen. Werken volgens een goedgekeurde hygiënecode of GMP+ gecertificeerd zijn heeft allebei voordelen. De GMP+ gecertificeerde bedrijven kunnen dan bij een VWA-controle aantonen dat de voorwaarden van de DHV via GMP+ certificatie zijn ingevuld. Daarmee kan de VWA controle op de bedrijven vlotter en efficiënter verlopen. Door te werken volgens de hygiënecode kunnen deze bedrijven aan de bevoegde autoriteit aantonen dat zij volgens de wettelijke voorschriften van de DHV werken. De hygiënecode is dus geen vrijblijvend advies. De code verplicht de gebruiker deze te implementeren en toe te passen, tenzij bedrijven kiezen voor het opstellen en toepassen van een eigen HACCP-plan of een minimaal gelijkwaardig GMP-systeem. Door het werken met de hygiënecode kan de VWA-controle op deze bedrijven vlotter en efficiënter plaatsvinden.

Op de www.pdv.nl kunt u onze certificering raadplegen.

Advies

Wat is nu de juiste voeding voor uw hond of kat? En hoe kunt u uw huisdier het beste verzorgen? Op deze vragen kunnen wij u een deskundig antwoord geven. Kom voor een gratis advies naar onze winkel in Schijndel.

Openingstijden winkel

Ma tm do:  9:00-18:00
Vrijdag:      9:00-18:00

Zaterdag:   9:00-16:00 


Klik hier voor openingstijden tijdens Feestdagen

Contact

Smulders Diervoeders
Loosbraak 30
5482 TZ Schijndel

(073)-549 24 85
info@smulders-diervoeders.nl